Ruwbouw gestart

28 mei 2016 – De eerste steenlegging is gebeurd! Met veel minder poespas weliswaar, want veel tijd voor ceremoniële aangelegenheden was er niet. De eerste laag Ytong is gelegd. Deze is ongeveer even hoog als de vloeropbouw, waarin alle leidingen komen voor water, elektriciteit, vloerverwarming, chape en uiteraard een dikke laag isolatie. De verdere opbouw zal met gewone snelbouwers gebeuren. De isolatiewaarde van Ytong ligt echter merkelijk hoger, dus vandaar die keuze voor de eerste laag. Rondom wordt afgewerkt met een asfaltlaag, zodat we (hopelijk!) niet moeten wakker liggen in de toekomst van vochtproblemen. Enkele sfeerbeelden:

Grondwerken gestart!

17 mei 2016 – De grondwerken zijn (eindelijk!) van start gegaan. Het hoogst noodzakelijke wordt eerst gedaan. Wat achteraf nog kan gebeuren, wordt uitgesteld.

Eerst werden de resterende wortels van de eerder gevelde bomen verwijderd. De sleuven werden gegraven, gevuld met beton en daarna werd het ondergronds metselwerk verricht. De buizen voor afvalwater, wachtbuizen en energiebocht worden geplaatst. Na afloop kan de funderingsplaat gegoten worden. De beide regenputten met elk een inhoud van 10.000 liter werden ook geplaatst.

Na afloop van de ruwbouw worden de leidingen buiten geplaatst: aftakkingen regenwater, leidingen naar publiek rioleringsstelsel, (verplichte) septische put en (verplicht) waterinfiltratiesysteem. Achteraan worden dan ook de laatste boomwortels en betonnen platen verwijderd.