Aanvraag aansluiting riolering en drinkwateraftakking

28 februari 2016 – Online op de site van Farys (regio Gent) een aanvraag gelanceerd voor de aansluiting op het rioleringsnet en de aftakking van drinkwater. Voor de riolering kunnen de voorbereidende werken in principe reeds gebeuren. De eigenlijke aansluiting op het publiek net kan dan gebeuren nadat de ruwbouw er staat. Voor de drinkwateraftakking hebben we wat meer tijd. In principe is dat zeker niet dringend, aangezien er nog geen huis is om op aan te sluiten.

Afspraak grondwerken

23 februari 2016 – We hebben een afspraak met Lieven Lippens voor het bespreken van de grondwerken. In eerste instantie zullen ze het terrein vrijmaken. De overgebleven wortels van de bomen zullen met speciaal materiaal verwijderd worden. Overblijfselen van afsluitingen zullen afgebroken worden en dan kan er begonnen worden. De funderingen zullen voorzien worden, alle nodige rioleringen in en onder het huis, de regenputten en uiteindelijk ook de funderingsplaat. We hebben geluk. Zulte is blijkbaar gezegend met een bouwvaste bodem, zodat er geen onverwachte verrassingen zouden mogen zijn -in theorie- bij het uitgraven van de sleuven. Nu nog wachten op een gaatje in hun planning om aan de slag te kunnen.

Bouwaanvraag goedgekeurd

10 februari 2016 – We krijgen een verlossende enveloppe -aangetekend verstuurd- van de gemeente. Een serieus pak papier, maar het essentiële blad was toch wel het gele blad met “bekendmaking” op. We hebben de goedkeuring voor ons plan ontvangen! De goedkeuring zelf zou er gekomen zijn op 4 februari. Echter ontvangen we het papierwerk een week later.

Het is een lijvig dossier, waarin onder andere beschreven staat wat er allemaal moet gebeuren. Eerst en vooral moet binnen de 10 dagen (vóór 14 februari dus) de bekendmaking opgehangen worden. Bijkomend zitten heel wat formulieren die we in een latere fase terug moeten sturen naar de gemeente: eentje om bekend te maken dat we de bekendmaking hebben opgehangen, eentje voor het uitzetten van de voorbouwlijn, voor de aanvang der werken en voor de winddichte uitvoering.

Terwijl we de bekendmaking uithangen maken we van de gelegenheid gebruik foto’s te nemen voor de plaatsbeschrijving. We dienen deze terug te bezorgen aan de gemeente, al was het maar om later te kunnen bewijzen dat sommige scheuren en putten in de weg er reeds waren vóór aanvang van de werken en dus niet aan ons te wijten zijn.

Vanaf nu gaat opnieuw een periode van 30 dagen wachttijd in. In deze periode krijgt de buurt de tijd om -indien gewenst- bezwaar aan te tekenen. Daarna krijgt de gemeente 5 dagen tijd om ons van eventueel bezwaar op de hoogte te brengen. Als er geen zijn, kunnen we dus vanaf 19 maart officieel beginnen aan de werken!

IMG_0088