Grondwerken gestart!

17 mei 2016 – De grondwerken zijn (eindelijk!) van start gegaan. Het hoogst noodzakelijke wordt eerst gedaan. Wat achteraf nog kan gebeuren, wordt uitgesteld.

Eerst werden de resterende wortels van de eerder gevelde bomen verwijderd. De sleuven werden gegraven, gevuld met beton en daarna werd het ondergronds metselwerk verricht. De buizen voor afvalwater, wachtbuizen en energiebocht worden geplaatst. Na afloop kan de funderingsplaat gegoten worden. De beide regenputten met elk een inhoud van 10.000 liter werden ook geplaatst.

Na afloop van de ruwbouw worden de leidingen buiten geplaatst: aftakkingen regenwater, leidingen naar publiek rioleringsstelsel, (verplichte) septische put en (verplicht) waterinfiltratiesysteem. Achteraan worden dan ook de laatste boomwortels en betonnen platen verwijderd.

Afspraak grondwerken

23 februari 2016 – We hebben een afspraak met Lieven Lippens voor het bespreken van de grondwerken. In eerste instantie zullen ze het terrein vrijmaken. De overgebleven wortels van de bomen zullen met speciaal materiaal verwijderd worden. Overblijfselen van afsluitingen zullen afgebroken worden en dan kan er begonnen worden. De funderingen zullen voorzien worden, alle nodige rioleringen in en onder het huis, de regenputten en uiteindelijk ook de funderingsplaat. We hebben geluk. Zulte is blijkbaar gezegend met een bouwvaste bodem, zodat er geen onverwachte verrassingen zouden mogen zijn -in theorie- bij het uitgraven van de sleuven. Nu nog wachten op een gaatje in hun planning om aan de slag te kunnen.